Geharkter Weg

Geharkter Weg,
Zweige am Rand.
Moos wächst auf Grabstein.

--------------------------------

17.07.2016 © Felix Hartmann

Kommentare

beta
Feenstaub

Navigation

Sprachen

Social Media